• Tel: 089 71 22 10
  • Academie Lanaken Bilzen Zutendaal

Schoolreglement

Welkom in onze school  

Dag nieuwe leerling,

Hartelijk welkom, nu je vandaag je eerste stap in de academie voor muziek en theater zet. Voortaan ben je leerling van onze academie. Je aanpassing zal misschien wat tijd vragen, maar wij zullen je zeker helpen om je hier zo snel mogelijk thuis te voelen. Wat willen we bereiken in onze school? 

  1. Kwaliteit vinden we op onze school belangrijk. Iedereen doet zijn werk zo goed mogelijk: goed onderwijs en een kindvriendelijke aanpak zijn daarbij de norm. Ook streven wij een efficiënte organisatie, een goed functionerende administratie en kwaliteitsvolle concerten en projecten na. Daarom verwachten wij ook van jou dat je het beste van jezelf geeft: je zet je goed in tijdens de les, werkt mee in de klas, en maakt tevens thuis genoeg tijd vrij om te oefenen en te studeren. Alleen zo bereiken we het beste resultaat. 

  2. Onze academie is een kunstschool waar je muziek en theater kan leren. Op basis van jouw eigen mogelijkheden kan je er je muzikale en/of verbale kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dàt is de bedoeling.Het ministerie van onderwijs heeft in zogenaamde minimumleerplannen geschreven wat je voor elk vak moet kennen en kunnen. De leerkrachten van onze academie hebben dat aangevuld met doelen die zij zelf ook nog belangrijk vinden. Die staan in zogenaamde jaar- en graadsplannen. Naast het maken en het uitvoeren van kunst (ook van je eigen composities) vinden we het belangrijk dat je leert samenspelen of samenzingen, dat je leert luisteren naar kunst, achtergrondinformatie ervan kent en een eigen mening leert vormen over kunst. Juist daarom zijn naast het hoofdvak ook de omringingsvakken belangrijk. Op die manier leer je alles wat bij kunst hoort en komt het beste van jezelf naar boven.

  3. In onze school moet je regelmatig proeven en toetsen afleggen voor een jury. Deze is samengesteld uit leerkrachten van onze school, soms aangevuld met leerkrachten uit andere academies. Zij controleren samen of je voldoet aan de eisen. Bij die proeven streven wij steeds een mooi afgewerkt artistiek product na, net als bij de leerlingenconcerten, projecten,… die geregeld worden georganiseerd.

  4. Ieders persoonlijkheid is belangrijk. Onze school streeft de ontwikkeling van de totale persoon na. Het leven met hoofd, hart en handen zal zo altijd zinvol zijn.

  5. Door de kunst word je gevormd tot een cultureel ontwikkeld mens. Ook willen we je sociale vaardigheden ontwikkelen om je in staat te stellen positieve relaties met anderen op te bouwen. Dit versterkt ongetwijfeld je levenskwaliteit maar ook het maatschappelijk weefsel. We streven ernaar om je actief of passief te laten deelnemen aan het socio - culturele leven.

 

Voor meer info i.v.m. onze doelen verwijzen we je graag naar ons Artistiek Pedagogisch Project (APP) www.academielanaken.be 

Ook jou, goede oude bekende, heten wij terug van harte welkom. Jij bent reeds op de hoogte van het reilen en zeilen van onze academie. Wij hopen dat jij je artistiek verder kan ontwikkelen volgens je eigen aangeboren talenten.

 Wij wensen jullie allen een fijn schooljaar toe.

 

Beste ouders, 

Het verheugt ons dat u voor het artistiek onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.
Wij zullen alles in het werk stellen om kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. 
Als ouder bent u echter ook verantwoordelijk voor zijn/haar opvoeding.
Het is dan ook belangrijk dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven (zie verder). 
Wij hopen op een vruchtbare en positieve samenwerking en willen u bedanken voor het vertrouwen.
Het academieteam zal zich ten volle inspannen om dit vertrouwen waard te zijn. 
 
In naam van het academieteam 
 
Roland Smeets 
Directeur 
 

Het volledige schoolreglement kan u in deze pdf downloaden.